Koledar

Jun
13
čet
2019
Czech Pohotovostní Test (50 MHz)
Jun 13 @ 11:00 – 12:30
Rules
• Date: 13 June 2019
• Time: 1stactivity period 07:30-09:00 UTC (09h30-11h00 CEST)
2ndactivity period 11:00-12:30 UTC (13h00-14h30 CEST)
• Calling: CQ P (CONTEST)
• Information to be exchanged:
RST (RS) + Number of QSO from 001 + 6-digit WW-locator + name of the QTH. During the
second activity period start from 001 again. For instance: 579 011 JO70fb PRAHA
• Maximum output of transmitter:
25WPEP transmitter output power (the maximum power in Czech Amateur radio service
regulations). Foreign stations are requested to use the same output power to enable
comparisons with the first test on 28 February.
• Categories: One common category
• The use of spotting networks is permitted.
• Points:
1 point for 1 km of distance of each QSO. A QSO with the own locator scores 1 point.
Extra points can be collected for each correctly received QTH – 10 points for each new QTH.
The same stations may be contacted in both activity periods, in three different modes (CW,
SSB, digimodes). The total score is the sum of all “km” points + the sum of QTH points
collected from the two activity periods.
• Logs are to be submitted not later than 48 hours after the end of the contest (14 June 2019
12:30 UTC) to rtty@crk.cz
IARU R1 VHF-UHF-MW Newsletter 3
• The log should have a plain text header containing in an understandable format:
– the name of the contest: Czech Pohotovostní Test
– date: 13 June 2019
– your callsign
– Maidenhead locator (Six digit)
– the name of the QTH used during the contest
– Total Number of QSOs:
– Number of SSB QSOs:
– Number of digital QSOs:
– Number of CW QSOs:
– Number of QSOs with QTH received:
– SUM of km points for all modes
– SUM of QTH points
– total SUM of points
– Name of the operator
– email address of the operator
– used transmitter or transceiver
– used antenna
– used power
• LOGs in any readable format must be attached, most common logging formats will be
accepted, including common formats like txt, doc, odf, xls etc. Please do not use pdf. Time
must be in UTC.
• Logs must include a declaration that:
the rules of the test and the national amateur regulations have been observed,
the data submitted is correct.
the log data can be used for evaluation purposes by CRC and the Czech Regulatory Authority,
and in documents intended for submission to CEPT, ITU and within the amateur community.
• To count the “km points” you might use any convenient VHF/UHF log or a calculator can be
found in many places over the internet. For instance https://www.chris.org/cgibin/
finddisor http://www.radio-foto.eu/radio/locator.phpand many others.
• CRC will share the logs with CTU. The results will be published on www.crk.czand distributed
to all participants by email.
On behalf of Czech Radio Club, Jiri OK1RI and Milos OK1MP
Note:
We would like to involve amateur stations experimenting with wideband modes in this test e.g.
reduced bandwidth digital television or other wide-band emissions. Such stations would need to
participate in the 2ndactivity period. If there are any such stations wishing to participate in this test,
they should contact EI3IO at EI3IO@connogue.com
Italian Activity Contest (50 MHz) / SP Activity Contest – Open Class
Jun 13 @ 19:00 – 23:00
Jun
15
sob
2019
ZRS / IARU 50 MHz C’TEST
Jun 15 @ 14:00 – Jun 16 @ 13:59

vhfctest_IARU

ZRS / IARU 70 MHz C’TEST
Jun 15 @ 14:00 – Jun 16 @ 13:59

vhfctest_IARU

Jun
16
ned
2019
9A Activity C’test
Jun 16 @ 07:00 – 12:00

Pravila UKV natjecanja 9A Activity contest

Organizator natjecanja

Organizator natjecanja je Hrvatski radioamaterski savez (HRS) s ciljem propagiranja rada i povećanja aktivnosti na UKV frekventnim područjima.

Sudionici

Pravo sudjelovanja u natjecanju imaju sve licencirane postaje iz Republike Hrvatske i iz zemalja članica IARU-a.

Termin održavanja natjecanja

Termin svakog od 11 perioda je treća nedjelja u mjesecu i to počevši od siječnja i zaključno sa studenim.

Vrijeme održavanja natjecanja

Od 0700 do 1200 UTC.

Frekvencije

Natjecanje se održava na 144 MHz, 432 MHz i 1296 MHz,  sukladno band planu 1. regijeIARU-a.

Kategorije

 • – 144 MHz – jedan operator, sve vrste rada,
 • – 144 MHz – više operatora, sve vrste rada,
 • – 144 MHz – jedan operator, sve vrste rada, mala snaga (do 100 W),
 • – 144 MHz – više operatora, sve vrste rada, mala snaga (do 100 W),
 • – 432 MHz – jedan operator, sve vrste rada,
 • – 432 MHz – više operatora, sve vrste rada,
 • – 1296 MHz – jedan operator, sve vrste rada,
 • – 1296 MHz – više operatora, sve vrste rada,

Klupske postaje mogu raditi isključivo u kategoriji više operatora.

Općenito

Dopuštena je uporaba samo jedne pozivne oznake na jednom opsegu, kao i odašiljanje samo jednoga signala na frekventnom opsegu (bez obzira na kategoriju).  Nije dopuštena uporaba više pozivnih oznaka s jedne radiopostaje.

Vrste rada

Dopuštene vrste rada su CW, SSB i FM prema postojećemu band planu 1. regije IARU-a. Veze ostvarene refleksijom od Mjeseca (EME), meteoritskih tragova (MS), preko satelita, transpondera ili repetitora, kao i cross-band veze ne priznaju se.

Raporti

Tijekom natjecanja obvezna je izmjena raporta po RST skali, rednoga broja veze (koji u svakomu periodu počinje od 001 i uvećava se za 1 za svaku narednu vezu) i WW lokatora.

Na svakom bandu vode se posebni redni brojevi.

Bodovanje

Sve veze boduju se po principu 1 kilometar = 1 bod.

Tijekom natjecanja boduje se samo jedna veza s korespondentom na istom frekvencijskom području bez obzira na kategoriju i vrstu rada. Dvostruke (duple) veze moraju obvezatno biti uvedene u dnevnik natjecanja i posebno označene, te obvezno bodovane s nula bodova.

Natjecateljski dnevnici i zbrojni list

Natjecateljski dnevnici vode se u standardnom EDI obliku za svaki opseg posebno, sa zaglavljem koje treba sadržavati: ime i prezime natjecatelja (ili naziv radiokluba), pozivnu oznaku, adresu postaje na koju glasi dozvola za rad, lokaciju postaje za vrijeme natjecanja, WW lokator, nadmorsku visinu, kategoriju u kojoj se natjecalo, popis operatora i pomagača, ODX pozivnu oznaku, ODX lokator, ODX QRB, tehničke podatke o korištenoj opremi, broj veza, zbroj ostvarenih bodova, komentar natjecanja, te svim potrebnim podatcima veze: nadnevak, vrijeme (po UTC-u), pozivna oznaka korespondenta, vrsta rada, predani raport i redni broj veze, primljeni raport i redni broj veze, WW lokator korespondenta, ostvareni QRB u km.

Dostavljanje natjecateljskih dnevnika

Dnevnike natjecanja za 9A Activity contest treba dostavljati na slijedeće adrese:

-UKV robot: www.hrvhf.net, rubrika Contest -> Upload EDI

ili

E-mail9a2hm@hamradio.hr.

Rok za dostavljanje natjecateljskih dnevnika je najkasnije 8 dana po održanome natjecanju (periodu).

Obrada dnevnika i objava rezultata

Za izradu rezultata pojedinih perioda odgovoran je HRS-ov koordinator za 9A activity natjecanje.

Svi sudionici imaju pravo pismene žalbe na rezultate natjecateljskom povjerenstvu u roku 8 dana od dana objavljivanja neslužbenih rezultata pojedinog perioda.

Oduzimanje bodova, diskvalifikacija i sve moguće sporne situacije rješavat će se sukladno Općim pravilima UKV natjecanja HRS-a.

Sve sporne detalje, rješavat će Izvršni odbor Hrvatskoga radioamaterskog saveza.

Konačni rezultat

Konačni rezultat natjecanja dobije se zbrajanjem ostvarenih bodova iz rađenih perioda 9A Activity natjecanja na svakom bandu posebno. U završnomu plasmanu natjecanja naći će se sve postaje koje su sudjelovale u najmanje 3 (tri) perioda natjecanja.

Rezultati natjecanja bit će objavljeni u časopisu Radio HRS-u kao i na web stranicama HRS-a: http://www.hrvhf.net.

Nagrade natjecateljima

 • Peharom i diplomom bit će nagrađene tri prvoplasirane postaje iz Republike Hrvatske u svim kategorijama
 • Plaketom i diplomom bit će nagrađene tri prvoplasirane postaje izvan Republike Hrvatske u svim kategorijama,
 • Plaketom i diplomom biti će nagrađena najbolje plasirana 9A postaja koja je radila u natjecanju isključivo FM vrstom rada, na 145 MHz, bez obzira na kategoriju.
 • Plaketom i diplomom bit će nagrađena najbolje plasirana 9A – YL postaja, na 145 MHz.
 • Plaketom i diplomom bit će nagrađeni najbolje plasirani mladi 9A operator, koji u kalendarskoj godini navršava najviše 18 godina, na 145 MHz.

Za sve ostale detalje vrijede Opća pravila UKV natjecanja u organizaciji HRS-a

HRS UKV contest koordinator                                 9A UKV manager

Krešo Bišćan, 9A2HM                                             Darko Grubić, 9A6ARP

 

HA Activity C’test
Jun 16 @ 07:00 – 12:00

Activity Contest „VHF Maraton”

 

Arranged by Radio Club Theodore Puskás HA5KHC on behalf of MRASZ BSZ (Budapest Federation of the Hungarian Radio Amateur Society).

Purpose:
To develop contest skill of beginning radio amateurs in Hungarian and foreign language communication, to support field days activities and to test equipment of own development.

Contest periods
Between 07.00 – 12.00 UTC on the 3rd Sunday of every month in each year from January to November

Frequency bands:
From 144 MHz to 76 GHz according to IARU Region 1 Band Proposal. Exceptions: repeaters and the frequency 145,500 MHz

Transmission modes:
CW (A1A), SSB (J3E) and FM (F3E).

Participants:
All domestic and foreign radio amateurs possessing a valid radio license accepting the rules contained in the call for participation.

Categories:

Individual stations, in each band

Collective stations, in each band

Call:
CQ Maraton or CQ TEST or CQ CONTEST

Control number:
RST or RS + in each band and in each round a serial number starting with 001 and WW QTH position (e.g. 599102 JN97NL).

Scoring:
each kilometer distance of the contact x 1 point,
contacts within the same QTH position: 5 points

Final score:
According to international practice the bands are evaluated separately. The end result is calculated as the sum of points earned monthly, by each band.

Contest logs:

proposed program: REG1TEST (EDI) or a protocolling program downloaded from the contest homepage (Editor, UCX-Log, S53WW, DXlog.net, etc)

the line PSECT shall contain SINGLE or MULTI

in each round, and for each band separately compiled Junior age participants please indicate their age. Posting deadline of the protocols: the 14th day after the contest round. Email address of incoming protocols: maraton at mraszbsz.hu In the subject field of emails please indicate CALLSIGN and MONTH!

Evaluation:
A call will be evaulated only if it is contained in the protocol sent by the partner station or if the partner station appears in at least 3 protocols
In case of mode difference both parties will be evaluated to 0 points.
In case of callsign failure, received QTH failure and received report failure the contact of the receiving station will be evaluated with 0 points.
In case of a time difference exceeding 3 minutes, and the failing party is clearly established from the logs, he gets 0 points,
if the failing party cannot be established, both parties receive 0 points.

Awards:
Certification of Merit will be awarded to the first three positions of each category.
Junior age participants receive a memorial certificate in electronic form.

Publication of results:
Preliminary result will be communicated on the homepage of the contest within 60 days following the closing of the yearly contest.
The final result will appear on the homepage of the contest (http://maraton.mraszsz.hu) and on the homepage of MRASZ BSZ (www.mraszbsz.hu).

Award ceremony:
Every year during radio amateur meeting BURABU.(Hungarian HAM meeting) Contest manager: HG5VY Németh János

Wish all participants a successful contest!

The Budapest Federation of MRASZ

 

 

http://www.mrasz.org/ha-contest

OK Activity C’test
Jun 16 @ 08:00 – 11:00

Rules of the OK VHF/UHF/SHF Activity Contest

1. Dateevery third Sunday in each Month
2. Time0800 – 1100 UTC
3. Categories
 1. 144 MHz-Single Op
 2. 144 MHz-Multi Op
 3. 432 MHz-Single Op
 4. 432 MHz-Multi Op
 5. 1296 MHz-Single Op
 6. 1296 MHz-Multi Op
 7. 2.3 GHz-Single Op
 8. 2.3 GHz-Multi Op
 9. 5.7 GHz-Single Op
 10. 5.7 GHz-Multi Op
 11. 10 GHz-Single Op
 12. 10 GHz-Multi Op
4. ModeCW/SSB/FM
5. ExchangeReport RS(RST) + Serial Nr. of QSO (start 001) + WW Locator

 

http://www.crk.cz/ENG/UHFE

Jun
18
tor
2019
Italian Activity Contest (1296 MHz) / SP Activity Contest – Open Class
Jun 18 @ 19:00 – 23:00
Jun
20
čet
2019
SP Activity Contest – Open Class (70 MHz)
Jun 20 @ 19:00 – 23:00
Jun
21
pet
2019
HAMRADIO 44th International amateur radio exhibition
Jun 21 – Jun 23 Ves dan


Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.