ZRS Maraton 10. termin 2011 - Letni rezultati

A - 50 MHz, single operator
Znak Termin1 Termin2 Termin3 Termin4 Termin5 Termin6 Termin7 Termin8 Termin9 Termin10 Št. terminov Sum
1 S51DI 560   20,225 650,250 29,503 79,600         5 780,138
2 S57RJ 2,144 696 19,990 20,552 52,696 48,064 528 2,694 1,072 2,640 10 149,852

B - 145 MHz, single operator
Znak Termin1 Termin2 Termin3 Termin4 Termin5 Termin6 Termin7 Termin8 Termin9 Termin10 Št. terminov Sum
1 S56P   1,875,610 2,315,488 1,752,600 2,008,261     2,825,025 1,735,118   6 12,512,102
2 S57M         4,990 1,920,708 1,976,171 365     4 3,902,234
3 S51JS 201,227 411,075 274,753 40,644 450,464 108,153 193,986 242,514 303,563 9,372 10 2,185,735
4 S57JAQ 310,206 241,245 509,388           35,388   4 1,096,227
5 S58M     367,038 210,105 123,265           3 700,408
6 S52ON 5,168   167,310 20,424   332,444         4 525,346
7 S56LLB   8,309 105,906   2,664 73,696 62,910 98,672 44,532   7 396,689
8 S55Z     122,595   38,997 38,160 123,079       4 322,831
9 S55NF 40,992   26,351 62,282 131,124 9,084 8,365       6 278,198
10 S57RJ 29,260 26,697 36,641 27,137 31,801 38,178 58,864 20,105 18,112 12,768 10 268,683
11 S57E         6,872 25,728 4,814 12,802     4 50,216
12 S51DI     5,148   4,350         2,988 3 12,486

C - 145 MHz, single operator FM only
Znak Termin1 Termin2 Termin3 Termin4 Termin5 Termin6 Termin7 Termin8 Termin9 Termin10 Št. terminov Sum
1 S57CU 176,202 260,960   108,868 139,172 210,260 173,097 993 96,634 16,884 9 1,165,193
2 S55KM 176,580 9,036 163,856 135,884   39,234 156,209 108,192   38,772 8 818,727
3 S55NM 4,520 5,904 40,320 16,401 48,212 51,312 134,670 72,240 21,463   9 384,618
4 S57TI 49,324 35,472 52,923 59,070 17,413   40,324   46,200 16,185 8 300,726
5 S51TS 29,360 42,644 13,010 24,825 8,820 11,688 52,560 12,439 51,205 405 10 237,731
6 S55TR 6,786   2,584 21,920 1,233   22,646   16,578 2,270 7 74,017
7 S57BE 5,400 5,538 10,824 7,168 11,936 4,455       1,730 7 47,051
8 S55K 300 3,879 1,143 3,367 4,014     6,252 522   7 19,477

D - 435 MHz, single operator
Znak Termin1 Termin2 Termin3 Termin4 Termin5 Termin6 Termin7 Termin8 Termin9 Termin10 Št. terminov Sum
1 S57LM 29,175   13,323   7,299 26,710 29,540 19,484     6 125,531
2 S57RJ 3,354 1,215 4,050 8,766 3,864 4,705 5,416 1,184 4,272 3,388 10 37,815
3 S55Z     108 15,876 448 4,805 160       5 21,397

H - 145 MHz, single operator, outside S5
Znak Termin1 Termin2 Termin3 Termin4 Termin5 Termin6 Termin7 Termin8 Termin9 Termin10 Št. terminov Sum
1 OK1KZ         4,056   3,771   1,896   3 9,723

I - 145 MHz, single operator, FM only, outside S5
Znak Termin1 Termin2 Termin3 Termin4 Termin5 Termin6 Termin7 Termin8 Termin9 Termin10 Št. terminov Sum
1 E78BDB   5,758 63,592 6,271 10,540 53,364 21,231 5,406 38,003 7,116 9 200,117

J - 435 MHz, single operator, outside S5
Znak Termin1 Termin2 Termin3 Termin4 Termin5 Termin6 Termin7 Termin8 Termin9 Termin10 Št. terminov Sum
1 OK1KZ         644   530   549   3 1,723

E - single operator, novice
Znak Termin1 Termin2 Termin3 Termin4 Termin5 Termin6 Termin7 Termin8 Termin9 Termin10 Št. terminov Sum
1 S51JS 201,227 411,075 274,753 40,644 450,464 108,153 193,986 242,514 303,563 9,372 10 2,185,735
2 S55KM 176,580 9,036 163,856 135,884   39,234 156,209 108,192   38,772 8 818,727
3 S55NM 4,520 5,904 40,320 16,401 48,212 51,312 134,670 72,240 21,463   9 384,618
4 S55NF 40,992   26,351 62,282 131,124 9,084 8,365       6 278,198
5 S51TS 29,360 42,644 13,010 24,825 8,820 11,688 52,560 12,439 51,205 405 10 237,731
6 S57BE 5,400 5,538 10,824 7,168 11,936 4,455       1,730 7 47,051

F - multi operators
Znak Termin1 Termin2 Termin3 Termin4 Termin5 Termin6 Termin7 Termin8 Termin9 Termin10 Št. terminov Sum
1 S59Q 24,136 1,875,610   166,663 2,501,019 453,911 1,068,688   417,676 29,198 8 6,512,764
2 S59ABC 0 83,280 105,728 458,679 623,760 601,974 538,251 693,603 669,130 9,567 10 3,774,405
3 S59H 7,456 6,003 69,864   344,479         7,768 5 435,570
4 9A1CRS 12,554 31,950 67,616 86,640 25,094 98,247 16,067   15,363   8 340,977
5 S59DME 12,726   39,768 12,297         1,849   4 66,640