Koledar tekmovanj

Oct
4
Tue
Italian Activity Contest (144 MHz)
Oct 4 @ 19:00 – 23:00

Contest rules

Italy: http://www.ari.it/en/contest-vhf-up/iac/regolamento.html

 

Oct
5
Wed
9A Digital Activity Contest (VHF)
Oct 5 @ 17:00 – 20:00

https://www.hrvhf.net/index.php/9a-digital-activity-contest

ZRS sked (VHF)
Oct 5 @ 19:00 – 20:00

ZRS VHF sked se odvija na S5 VHF repetitorjih

Oct
11
Tue
Italian Activity Contest (432 MHz)
Oct 11 @ 19:00 – 23:00

Contest rules

 

Italy: http://www.ari.it/en/contest-vhf-up/iac/regolamento.html

Oct
12
Wed
9A Digital Activity Contest (UHF)
Oct 12 @ 17:00 – 20:00

https://www.hrvhf.net/index.php/9a-digital-activity-contest

Oct
13
Thu
Italian Activity Contest (50 MHz)
Oct 13 @ 19:00 – 23:00

Contest rules

Ital: http://www.ari.it/en/contest-vhf-up/iac/regolamento.html

Oct
16
Sun
9A Activity C’test
Oct 16 @ 07:00 – 12:00

 

Pravila UKV natjecanja 9A Activity contest

Organizator natjecanja

Organizator natjecanja je Hrvatski radioamaterski savez (HRS) s ciljem propagiranja rada i povećanja aktivnosti na UKV frekventnim područjima.

Sudionici

Pravo sudjelovanja u natjecanju imaju sve licencirane postaje iz Republike Hrvatske i iz zemalja članica IARU-a.

Termin održavanja natjecanja

Termin svakog od 11 perioda je treća nedjelja u mjesecu i to počevši od siječnja i zaključno sa studenim.

Vrijeme održavanja natjecanja

Od 0700 do 1200 UTC.

Frekvencije

Natjecanje se održava na 144 MHz, 432 MHz i 1296 MHz,  sukladno band planu 1. regijeIARU-a.

Kategorije

 • – 144 MHz – jedan operator, sve vrste rada,
 • – 144 MHz – više operatora, sve vrste rada,
 • – 144 MHz – jedan operator, sve vrste rada, mala snaga (do 100 W),
 • – 144 MHz – više operatora, sve vrste rada, mala snaga (do 100 W),
 • – 432 MHz – jedan operator, sve vrste rada,
 • – 432 MHz – više operatora, sve vrste rada,
 • – 1296 MHz – jedan operator, sve vrste rada,
 • – 1296 MHz – više operatora, sve vrste rada,

Klupske postaje mogu raditi isključivo u kategoriji više operatora.

Općenito

Dopuštena je uporaba samo jedne pozivne oznake na jednom opsegu, kao i odašiljanje samo jednoga signala na frekventnom opsegu (bez obzira na kategoriju).  Nije dopuštena uporaba više pozivnih oznaka s jedne radiopostaje.

Vrste rada

Dopuštene vrste rada su CW, SSB i FM prema postojećemu band planu 1. regije IARU-a. Veze ostvarene refleksijom od Mjeseca (EME), meteoritskih tragova (MS), preko satelita, transpondera ili repetitora, kao i cross-band veze ne priznaju se.

Raporti

Tijekom natjecanja obvezna je izmjena raporta po RST skali, rednoga broja veze (koji u svakomu periodu počinje od 001 i uvećava se za 1 za svaku narednu vezu) i WW lokatora.

Na svakom bandu vode se posebni redni brojevi.

Bodovanje

Sve veze boduju se po principu 1 kilometar = 1 bod.

Tijekom natjecanja boduje se samo jedna veza s korespondentom na istom frekvencijskom području bez obzira na kategoriju i vrstu rada. Dvostruke (duple) veze moraju obvezatno biti uvedene u dnevnik natjecanja i posebno označene, te obvezno bodovane s nula bodova.

Natjecateljski dnevnici i zbrojni list

Natjecateljski dnevnici vode se u standardnom EDI obliku za svaki opseg posebno, sa zaglavljem koje treba sadržavati: ime i prezime natjecatelja (ili naziv radiokluba), pozivnu oznaku, adresu postaje na koju glasi dozvola za rad, lokaciju postaje za vrijeme natjecanja, WW lokator, nadmorsku visinu, kategoriju u kojoj se natjecalo, popis operatora i pomagača, ODX pozivnu oznaku, ODX lokator, ODX QRB, tehničke podatke o korištenoj opremi, broj veza, zbroj ostvarenih bodova, komentar natjecanja, te svim potrebnim podatcima veze: nadnevak, vrijeme (po UTC-u), pozivna oznaka korespondenta, vrsta rada, predani raport i redni broj veze, primljeni raport i redni broj veze, WW lokator korespondenta, ostvareni QRB u km.

Dostavljanje natjecateljskih dnevnika

Dnevnike natjecanja za 9A Activity contest treba dostavljati na slijedeće adrese:

-UKV robot: www.hrvhf.net, rubrika Contest -> Upload EDI

ili

E-mail9a***@ha******.hr.

Rok za dostavljanje natjecateljskih dnevnika je najkasnije 8 dana po održanome natjecanju (periodu).

Obrada dnevnika i objava rezultata

Za izradu rezultata pojedinih perioda odgovoran je HRS-ov koordinator za 9A activity natjecanje.

Svi sudionici imaju pravo pismene žalbe na rezultate natjecateljskom povjerenstvu u roku 8 dana od dana objavljivanja neslužbenih rezultata pojedinog perioda.

Oduzimanje bodova, diskvalifikacija i sve moguće sporne situacije rješavat će se sukladno Općim pravilima UKV natjecanja HRS-a.

Sve sporne detalje, rješavat će Izvršni odbor Hrvatskoga radioamaterskog saveza.

Konačni rezultat

Konačni rezultat natjecanja dobije se zbrajanjem ostvarenih bodova iz rađenih perioda 9A Activity natjecanja na svakom bandu posebno. U završnomu plasmanu natjecanja naći će se sve postaje koje su sudjelovale u najmanje 3 (tri) perioda natjecanja.

Rezultati natjecanja bit će objavljeni u časopisu Radio HRS-u kao i na web stranicama HRS-a: http://www.hrvhf.net.

Nagrade natjecateljima

 • Peharom i diplomom bit će nagrađene tri prvoplasirane postaje iz Republike Hrvatske u svim kategorijama
 • Plaketom i diplomom bit će nagrađene tri prvoplasirane postaje izvan Republike Hrvatske u svim kategorijama,
 • Plaketom i diplomom biti će nagrađena najbolje plasirana 9A postaja koja je radila u natjecanju isključivo FM vrstom rada, na 145 MHz, bez obzira na kategoriju.
 • Plaketom i diplomom bit će nagrađena najbolje plasirana 9A – YL postaja, na 145 MHz.
 • Plaketom i diplomom bit će nagrađeni najbolje plasirani mladi 9A operator, koji u kalendarskoj godini navršava najviše 18 godina, na 145 MHz.

Za sve ostale detalje vrijede Opća pravila UKV natjecanja u organizaciji HRS-a

HRS UKV contest koordinator                                 9A UKV manager

Krešo Bišćan, 9A2HM                                             Darko Grubić, 9A6ARP

 

HA Activity C’test
Oct 16 @ 07:00 – 12:00

 

Activity Contest „VHF Maraton”

 

Arranged by Radio Club Theodore Puskás HA5KHC on behalf of MRASZ BSZ (Budapest Federation of the Hungarian Radio Amateur Society).

Purpose:
To develop contest skill of beginning radio amateurs in Hungarian and foreign language communication, to support field days activities and to test equipment of own development.

Contest periods
Between 07.00 – 12.00 UTC on the 3rd Sunday of every month in each year from January to November

Frequency bands:
From 144 MHz to 76 GHz according to IARU Region 1 Band Proposal. Exceptions: repeaters and the frequency 145,500 MHz

Transmission modes:
CW (A1A), SSB (J3E) and FM (F3E).

Participants:
All domestic and foreign radio amateurs possessing a valid radio license accepting the rules contained in the call for participation.

Categories:

Individual stations, in each band

Collective stations, in each band

Call:
CQ Maraton or CQ TEST or CQ CONTEST

Control number:
RST or RS + in each band and in each round a serial number starting with 001 and WW QTH position (e.g. 599102 JN97NL).

Scoring:
each kilometer distance of the contact x 1 point,
contacts within the same QTH position: 5 points

Final score:
According to international practice the bands are evaluated separately. The end result is calculated as the sum of points earned monthly, by each band.

Contest logs:

proposed program: REG1TEST (EDI) or a protocolling program downloaded from the contest homepage (Editor, UCX-Log, S53WW, DXlog.net, etc)

the line PSECT shall contain SINGLE or MULTI

in each round, and for each band separately compiled Junior age participants please indicate their age. Posting deadline of the protocols: the 14th day after the contest round. Email address of incoming protocols: maraton at mraszbsz.hu In the subject field of emails please indicate CALLSIGN and MONTH!

Evaluation:
A call will be evaulated only if it is contained in the protocol sent by the partner station or if the partner station appears in at least 3 protocols
In case of mode difference both parties will be evaluated to 0 points.
In case of callsign failure, received QTH failure and received report failure the contact of the receiving station will be evaluated with 0 points.
In case of a time difference exceeding 3 minutes, and the failing party is clearly established from the logs, he gets 0 points,
if the failing party cannot be established, both parties receive 0 points.

Awards:
Certification of Merit will be awarded to the first three positions of each category.
Junior age participants receive a memorial certificate in electronic form.

Publication of results:
Preliminary result will be communicated on the homepage of the contest within 60 days following the closing of the yearly contest.
The final result will appear on the homepage of the contest (http://maraton.mraszsz.hu) and on the homepage of MRASZ BSZ (www.mraszbsz.hu).

Award ceremony:
Every year during radio amateur meeting BURABU.(Hungarian HAM meeting) Contest manager: HG5VY Németh János

Wish all participants a successful contest!

The Budapest Federation of MRASZ

 

 

http://www.mrasz.org/ha-contest[:]

ZRS Maraton 10. termin
Oct 16 @ 07:00 – 12:59
OK Activity C’test
Oct 16 @ 08:00 – 11:00

 

Rules of the OK VHF/UHF/SHF Activity Contest

1. Dateevery third Sunday in each Month
2. Time0800 – 1100 UTC
3. Categories
 1. 144 MHz-Single Op
 2. 144 MHz-Multi Op
 3. 432 MHz-Single Op
 4. 432 MHz-Multi Op
 5. 1296 MHz-Single Op
 6. 1296 MHz-Multi Op
 7. 2.3 GHz-Single Op
 8. 2.3 GHz-Multi Op
 9. 5.7 GHz-Single Op
 10. 5.7 GHz-Multi Op
 11. 10 GHz-Single Op
 12. 10 GHz-Multi Op
4. ModeCW/SSB/FM
5. ExchangeReport RS(RST) + Serial Nr. of QSO (start 001) + WW Locator

pravila tekmovanja:    https://vkvpa.hamradio.cz/rules/PA%20VKV_2023%20%E2%80%93%202022_12_23_en.pdf

rezultati:                        https://vkvpa.hamradio.cz/?str=edit_hlaseni

 

http://www.crk.cz/ENG/UHFE