Pravila UKV tekmovanj 2024

V letu 2024 pričnejo veljati nova pravila ZRS UKV tekmovanj https://slovhf.net/shared-files/23126/PRAVILA-ZRS-UKV-TEKMOVANJ-2024.pdf ter posledično nova pravila tekmovanja “ZRS UKV pokal” https://slovhf.net/shared-files/23127/ukvpokal_2024.pdf

Bistvene spremembe so v povišanju največje dovoljene oddajne moči v kategoriji C (low power) iz 25W na 100W, uvedbi nove kategorije “mladi operater (YOUNG)” ter skrajšanju roka za oddajo tekmovalnih dnevnikov iz 8 dni na tri dni (prva sreda po tekmovanju, do konca dneva). Vzrok za spremembe je uskladitev pravil ZRS UKV tekmovanj s pravili UKV tekmovanj v organizaciji IARU R1.