S5 prve zveze

Podatki za:
DXCCS5 CALLDXCC CALLQSLQSO DATEMODERST-SRST-RREMARKSAdmin
19AS59F - JN65UU9A5CW - JN65XF 26.01.2021 11:17FT8-08R+06*
2EIS50B - JN65XUEI4GNB - IO63WE 15.06.20 18:10FT8-09-11*
3LYS50B - JN65XULY2YR - KO24OS 13.06.20 19:11FT8-09+00*
4ONS50B - JN65XUONA4PS - JO2009.06.22 16:33FT8+14-16*
5PJ4S50B - JN65XUPJ4MM - FK52 27.12.22 13:45FT8-16-16*
6S5S50B - JN65XUS59F - JN65TX09.08.20 10:14SSB5355*
7WS50B - JN65XUWM2XEJ - EM83HH 07-07-22 14:05FT8-12-15*
8ZSS50B - JN65XUZS6WAB - KG46RB 17.10.21 11:40FT8-10R+06*
Skrbnik seznama je S51ZO (s51zo at hamradio.si).