SLOVHF predhodni rezultati – VUSC4WIN / SLOVHF claimed score – VUSC4WIN

Popolna navodila so na domači strani VUSC4WIN programa: http://www.ok2kkw.com/vusc/vusc4win/vusc-en_soubory/vusc_en.htm

Full manual at VUSC4WIN home page: http://www.ok2kkw.com/vusc/vusc4win/vusc-en_soubory/vusc_en.htm